Web Analytics
OM OSS / TILLITSVALGTE

Rotary i Norge

Rotary i Norge er en paraplyorganisasjon for alle Rotary-klubber og Rotary-distrikter i Norge. Offisielt navn på paraplyorganisasjonen er Norsk Rotary Forum, NORFO. 
Vi skal ivareta felles oppgaver og har eget styre, og en rekke underkomiteer som står for driften. Paraplyorganisasjonen har ingen beslutningsmyndighet overfor klubbene eller distriktene, og er nærmest en "hjelpende hånd" for fellesoppgaver.

Funksjonstiden for tillitsvalgte er fra 1. juli i det første året til 30. juni i det siste året i den perioden de er valgt eller oppnevnt.


Norsk Rotary Forum (NORFO)
Oversikt over tillitsvalgte i Rotaryåret 2023 - 2024


Distrikt

Geografisk plassering

2250

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

2260

Østfold, Østre Akershus og Töksfors i Sverige

2275

Nordmøre, Trøndelag, Nord Norge og Svalbard

2290

Vestfold, Telemark, Aust og Vest-Agder

2305

Innlandet, Sunnmøre, Romsdal og Eda i Sverige

2310

Oslo, Asker & Bærum og Buskerud


STYRET FOR 2023-2024

Rolle

Navn

Distrikt

E-post

Styreleder

Anders Anderson

2305

Anders.2.son(a)gmail.com

Nestleder

Torhild Hallre

2310

thallre(a)online.no

Styremedlem

Wibecke Natås

2250

rotary(a)online.no

Styremedlem

Knut Willy Sørensen

2260

knut.willy(a)oltf.no

Styremedlem

Sissel Slettum Bjerke

2275

sisselsbj12(a)gmail.com

Styremedlem

Ole Sverre Lund

2290

Ole.sverre.lund(a)gmail.com


ARBEIDSUTVALGET

Rolle

Navn

Distrikt

Funksjonstid

E-post

Leder

Terje Jørgensen Løken

2310

2022-2024

terjelok(a)hotmail.com

Nestleder

Trygve Roaldset

2275

2022-2024

trygve.roaldset(a)gmail.co

Styremedlem

Wibecke Natås

2250

2022-2025

nataas(a)online.no

Styremedlem

Knut Willy Sørensen

2260

2022-2025

knut.willy(a)oltf.no

Styremedlem

Lidun Hareide

2305

2023-2026

Lidun.Hareide(a)moreforsking.no


Styremedlem

Einar Kallager

2290

2023-2026

fulefoss(a)online.no


ADMINISTRASJONEN

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Sekretær

Thor O. Olsen

2022-2025

thor.o.olsen(a)ntnu.no

Kasserer

Terje Gaarden

2023-2026

terjegaarden(a)outlook.com

Kurs- og møtekoordinator-

Landsarkiv

Finn Olaf Berg

2022-2025

fber(a)online.noTIDSSKRIFTET ROTARY NORDEN

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Redaktør

Ottar Julsrud


julsrud(a)online.no

Administrator

Johan Østby

2022-2025

j-oestby(a)online.no

Representantskapsmedlem

Svein Eystein Lindberg

2022-2025

svein(a)charlie17.no


KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Leder

Berit Reppesgård

2022-24

beritr10(a)gmail.com


Medlem - Webmaster

Trygve Danielsen

2022-24

trydanielsen(a)gmail.com

webmaster(a)rotary.no

Medlem - Webredaktør

Åse Kongsvold

2021-24

aa-kong(a)online.no webredaktor(a)rotary.no

Medlem – DICO-repr.

Frank Strand


Mail(a)frankstrand.com

Ekstern ressursperson 

Max Kipperberg


max.kipperberg(a)gmail.com

Ekstern ressursperson

Ivar Øvregård


Ivar.Ovregaard(a)gmail.com

Ekstern ressursperson

Sissel Slettum Bjerke


sisselsbj12(a)gmail.com

Ekstern ressursperson

Turid Astrid Reksten


turidar(a)hotmail.com

Ekstern ressursperson

Lidun Hareide


lidun.hareide(a)moreforsking.no


IT-KOMITEEN

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Leder – Webmaster

Trygve Danielsen

2022-2024

trydanielsen(a)gmail.com

webmaster(a)rotary.no

Medlem – DICO D2250

Frank Strand


mail(a)FrankStrand.com

Medlem – DICO D2260

Dag Gipling


dag.gipling(a)getmail.no

Medlem – DICO D2275

Tore Krokstad


tokrok50(a)outlook.com

Medlem – DICO D2290

Tor E.V.Bakken


tebakken(a)gmail.com

Medlem – DICO D2305

Svend Strand


svstrand(a)gmail.com


UNGDOMSUTVEKSLING 

Navn


Funksjonstid

E-post

Leder

Rolf Thingvold

2022-2024

rolf.thingvold.sr(a)gmail.com

Medlem – Sommerleirer og rundturer Innkommende ungdom

ledig verv

2023-2025


Medlem – Sommerleirer og rundturer Utreisende ungdom

Inger-Marie Seth

2022-2024

inger.marie.seth(a)gmail.com

Medlem – Korrespondent/koordinator land i Europa, Asia og Oseania

Gül Capar Mogensen

2023-2026

gul.capar.mogensen (a)gmail.com

Medlem – Korrespondent/koordinator land i hele Amerika

Ove Midtskog

2022-2025

ove(a)midtskog.com

Medlem – Ansvar for innkjøp og arrangementer

Anja Michaelis

2022-2025

anja.michaelis(a)web.de


Innkomne guvernører (Guvernør Rotaryåret 2024-25)

Rolle

Navn

Distrikt

E-post

DGE

Rolf Thingvold 

2250

Rolf.Thingvold.sr(a)gmail.com

DGE

Marit Liv Solbjørg

2260

Marit.liv.solbjorg(a)gmail.com

DGE

Aud Schjødt Fredriksen

2275

aud(a)storviksalong.no

DGE

Einar Kallager

2290

fulefoss(a)online.no

DGE

Lidun Hareide

2305

lidunH(a)gmail.com


DGE

Helle Kjørlaug

2310

elleh.mk(a)gmail.com
Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer