Web Analytics
FOR MEDLEMMER / TILLITSVALGTE 2024-25


Rotary i Norge

Rotary i Norge er en paraplyorganisasjon for alle Rotary-klubber og Rotary-distrikter i Norge. Offisielt navn på paraplyorganisasjonen er Norsk Rotary Forum, NORFO. 
Vi skal ivareta felles oppgaver og har eget styre, og en rekke underkomiteer som står for driften. Paraplyorganisasjonen har ingen beslutningsmyndighet overfor klubbene eller distriktene, og er nærmest en "hjelpende hånd" for fellesoppgaver.

Funksjonstiden for tillitsvalgte er fra 1. juli i det første året til 30. juni i det siste året i den perioden de er valgt eller oppnevnt.

 

Distrikt 2250 – Rogaland og Vestland
Distrikt 2260 – Østfold, Østre Akershus og Tõksfors i Sverige
Distrikt 2275 – Nordmørem Trøndelagm Nord Norge og Svalbard
Distrikt 2290 – Vestfold, Telemark og Agder
Distrikt 2305 – Innlandet, Sunnmre, Romsdal og Eda i Sverige
Distrikt 2310 – Oslo, Asker & Børum og Buskerud

 

 

Tillitsvalgte NORFO i Rotaryåret 2024-2025

Styret:

Aud Schjødt Fredriksen           D2275, Bodø RK                      styreleder
Helle Kjørlaug                         D2310, Skaugum RK               nestleder
Rolf Thingvold                        D2250, Førde RK                    
Marit Liv Solbjørg                   D2260, Nittedal RK    
Einar Kallager                         D2290, Ulefoss RK
Lidun Hareide                         D2305, Ulstein RK      

 

Arbeidsutvalget:

Knut Willy Sørensen               D2260, Fredriksten RK             leder
Wibecke Nataas                     D2250, Bryne RK                     nestleder
Einar Kallager                         D2290, Ulefoss RK                             
Lidun Hareide                         D2305, Ulstein RK                             
Ingrid Solberg                         D2310, Hønefoss-Øst RK                               
Frode Jackhelln                       D2275, Lade RK

 

Administrasjonen:

Odd Henry Hommedal          D2250, Voss RK                     Sekretær
Terje Gaarden                         D2275, Åsen RK                      Kasserer
Finn Olaf Berg                         D2260, Råde RK                      Landsarkivar
Trygve Danielsen                    D2310, Bærums Verk RK         MDES
Aase Kongsvold                      D2305, Hamar Vest RK           Webeditor

 

Tidsskriftet Rotary Norden:

Ottar Julsrud                           Nordstrand RK                        Redaktør Norge
Johan Østby                            Enebakk RK                            Administrator
Svein Eystein Lindberg            Hønefoss-Øst RK                Representantskapet

 

IT-komiteen:

Trygve Danielsen                    D2310, Bærums Verk RK         Leder
Frank Strand                           D2250, Bergen RK                  
Dag Gipling                             D2260, Tune RK                      
Finn Sørli                                D2275, Stjørdal RK                            
Tor Endre Bakken                    D2290, Vennesla RK               
Svend Strand                          D2305, Mesna RK      


 

 

Ungdomsutveksling:

Rolf Thingvold                        D2250, Førde RK                     Leder
Ove Midtskog                         D2250, Karmøy Vest               Korrespondent
                                                                                                  Sør og Nord-Amerika
Anja Michaelis                        D2305, Vestnes RK                 Booking ansvarlig
Gul Mogensen                        D2310, Oslo Int. RK                 Korrespondent
                                                                                               Europa, Asia og Oseania


Kommunikasjonskomiteen:

 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer