shopify visitor statistics
STIPEND / UNGDOMS- OG TILTAKSFONDET

Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond


Ungdoms- og tiltaksfondet
 
Norsk Rotary Forum (Norfo) har i dag ikke fondsmidler å dele ut til klubbene slik Norfo hadde tidligere.


På Høstmøtet 2018 ble det vedtatt at fondsmidlene skulle overføres til distriktene for der å bli brukt til samme formål som hos Norfo.


Vedtaket på Høstmøtet 2018:


Vedtak:

1.       Norfos Ungdoms- og tiltaksfond blir avviklet. Fondets midler betales tilbake til Distriktene så snart som mulig.

2.      I samsvar med fondsvedtektenes § 9 overføres fondets kapital pr. samme dato    til distriktene, fordelt etter registrert medlemstall pr. 01.07.18.

3.      I samsvar med § 9 forpliktes distriktene å bruke de fordelte midler til tilsvarende formål som har vært lagt til grunn for fondet, slik det framgår av § 1 i fondsvedtektene.

4.      Alle utbetalinger fra Ungdoms- og tiltaksfondet i Norfo stoppes fra dags dato (02.11.2018). Det holdes tilbake et beløp som tilsvarer tilskudd som er vedtatt men ikke utbetalt.


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer