shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS / ROTARY I NORGE / VEDTEKTER I NORFO

Vedtekter for Norsk Rotary Forum - Norfo

org.nr. 885 315 402

Disse vedtekter er vedtatt av Vårmøtet 10. april 2015 og gjort gjeldende fra 1. juli samme år med unntak av pkt 3.2 første avsnitt og 3. avsnitt, de trer i kraft 1.juli 2016. De erstatter vedtekter som sist ble justert på Høstmøtet i 2012 og gjort gjeldende fra 1. november 2012.

Norfo sine vedtekter vedtatt i Vårmøtet 2015 kan du laste ned her.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer