Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / OM ROTARYFONDET / BIDRAG TIL TRF

Bidrag til Rotaryfondet kan gis til fire ulike fond

Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra klubbene i verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler. Ikke noe av det som innbetales som kontingenten til RI går til fondet.

Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes til fire ulike fond - Annual Programs Fund, Endowment Fund (tidligere Permanent Fund), PolioPlus og Rotary Peace Centers.  

1. Annual Programs Fund. Pengene brukes til ulike program tre år etter at de er kommet inn. 3 års forrentning gir renteinntekter som blir benyttet bl.a. til å administrere dagens program og til å utvikle nye program.

2. Endowment Fund. (Tidligere Permanent Fund.) Dette fondet skal sikre framtida og kontinuiteten i Rotaryfondet sine programtilbud. Bare rentene av dette fondet kan brukes til program.

3. PolioPlus. Pengene går til utryddelse av polio. Det er beregnet at et mindre beløp vil bli stående på dette fondet også etter at polio er utryddet. Midlene er tenk brukt til overvåking og oppfølging dersom det skulle dukke opp tilfeller av polio etter at verden er erklært polio fri.

4. Rotary Peace Centers. Rotary Peace Centers programmet tilbyr alle Rotary distriktene en unik mulighet til å delta i et fantastisk studieprogram som er et prioritert fredsprogram for The Rotary Foundation. Utviklingen av dette fredsstudiet startet i 1996 under ledelse av Trustee Chair Rajendra Saboo og det ble etablert en komite som skulle utarbeide et konsept for et studie som omfattet internasjonale relasjoner, konfliktløsning og fredsstudier.

Komiteen gjennomførte en inngående studie av mulige universiteter som kunne tilby et master studie innen de definerte felter og i år 2002 hadde man valgt ut 6 universiteter fra forskjellige land i verden som kunne oppfylle alle krav. Hvert år får 60 studenter mulighet til å delta i et mastergrads studium som varer i 15 til 24 måneder, avhengig av det enkelte universitet. Det nærmeste universitet til Norge, er i Uppsala.

I 2002 ble det startet et pilotprosjekt ved Chulalongkorn universitet i Bankok med en 3-månedrs varighet og var ment som et tilbud for videreutdannelse av personer i fast arbeid med en noe lavere utdannelse, f. eks. en batchelor. I 2008 ble dette programmet vedtatt som et  permanent tilbud.

Fra en beskjeden start har Rotaryfondet utviklet seg til å bli en «utviklingsbank» av betydelig størrelse.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer