Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / OM ROTARYFONDET / HISTORIEN OM ROTARYFONDET

Historien OM ROTARYFONDET

På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende RI President, Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak.» Frøet som skulle vokse seg til å bli Rotarys flaggskip The Rotary Foundation (Rotaryfondet) var sådd.

Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert.

Til å begynne med gikk utviklingen smått. Først i 1930 kunne det første bidraget deles ut. Da ble det gitt 500 dollars til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn.

Rotaryfondet har senere vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid.Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer