Web Analytics

Vil du gjøre en innsats for Rotary I Norge?

Norsk Rotary Forum (NORFO) lyser ut en rekke verv. Landsarkivar, verv i ungdomsutvekslingen og Rotary Norden. 
Søknadsfrist for alle stillingene er 1. november 2021

Landsarkivar i Rotary

Et interessant verv blir ledig fra 1. februar 2022. Vervet passer for deg som har
interesse og sans for å ta vare på dokumenter. På den måten bidrar landsarkivaren til
å fortelle ettertiden om dokumenterbar historikk om hva som rørte seg i Rotary på
2020-tallet.

Administrator for Rotary Norden
Vervet er treårig, og er en interessant arena for samhandling med sentrale personer i
Rotary i Norge og med de øvrige administratorene fra de nordiske land.

Norsk medlem i representantskapet for Rotary Norden

I Norge representerer representantskapsmedlemmet de 6 sittende guvernører inn i
Rotary Norden (RN).

Databaseansvarlig og korrespondent i ungdomsutvekslingen
Det spennende kombinerte vervet som Databaseansvarlig og Korrespondent i
ungdomsutvekslingen for Canada, USA, Mexico, Mellom- og Sør-Amerika er ledig.

Koordinator for innkjøp, arrangementer og fakturering for
Ungdomsutvekslings-komiteen i Norfo
Koordinator har på vegne av leder ungdomsutvekslingen det praktiske ansvaret for bestilling og innkjøp av rekvisita og
klær til utreisende studenter og medlemmene av utvekslingskomiteen.

Les mer om alle stillingene og hvordan du skal søke her. 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer