shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS

Rotary er et globalt nettverk av kvinner og menn fra forskjellige yrker som frivillig bruker sin tid og sine talenter til å bekjempe sult, forbedre helse og sanitære forhold, gi utdanning og opplæring, fremme fred og utrydde polio på verdensbasis. Vi er entusiastiske, livsglade og aktive frivillige som deler en felles interesse for å hjelpe andre.

Norsk Rotary Forum (Norfo), heretter kalt Norfo, er et samarbeids- og koordineringsorgan for felles aktiviteter i de norske Rotary-distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, formidle og utveksle informasjon og erfaringer.
Guvernørene avgjør i fellesskap de retningslinjer som skal gjelde for forumets arbeid, og hvilke oppgaver som skal behandles på multidistriktsnivå. Norfo skal fungere i henhold til Rotary Internationals bestemmelser for multidistriktsaktiviteter som beskrevet i Manual of Procedure (MOP). Norfo er ikke et ledelsesnivå i Rotary. 

Medlemmer Norfo består av de norske Rotary-distriktene, representert ved sine distrikts-guvernører (DG-er).
Norsk Rotaryforum, Norfo, har et styre bestående av alle distrikts-guvernørene og en arbeidsgruppe.
Personer med sentrale verv er også med i Norfo. 

Under fanen "roller" kan du se hvem som er med i det inneværende år og under "kalendere" finner du årshjulet hvor du kan du se når de møtes og hvem som deltar i de ulike møtene.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer