Web Analytics
FOR MEDLEMMER / KLUBBSTØTTE / ORDLISTE, UTTRYKK, LENKER

Forkortelser/akronymer ord og Uttrykk i Rotary

Annual Giving
Bidrag til The Rotary Foundation - se Rotaryfondet.

APPSCO

Innloggingssystem til Rotary Norge IT-systemer, Medlemsnett etc

Attendance Report
Fremmøterapport som automatisk oppdateres fra medlemsnettet på bakgrunn av klubbenes registrering.

Club Assembly
Klubbsamråd - Møte for alle klubbens ledere og komitéformenn for å drøfte klubbens aktiviteter.

Convention
Årlig internasjonal verdenskongress med bl.a. valg av R.I.-President, styremedlemmer og distriktsguvernører.

Council on Legislation
Lovrådet i Rotary - Den lovgivende forsamling. Holdes hvert 3. år, med deltakere fra alle Rotary Internationals distrikter.

District Assembly
Distriktssamlingen (DS) - Årlig møte for innkommende klubbpresidenter, sekretærer, komiteformenn og andre. Informasjon og motivasjon i distriktene.

District Conference
Distriktskonferansen (DK) - Årlig møte over 2-3 dager for distriktets medlemmer med ledsagere med faglig og sosialt program med festlig samvær.

District Grant
Distriktstilskudd til klubbenes lokale og eller internasjonale prosjekter.

EAO
Forkortelse for «Europe,Africa Office». Norge hører til denne Rotary-regionen.

Endowment Fund

Innbetaling til Rotaryfondet - tidligere Permanent Fund.

Fremmøterapport                                                                                                                                                                                 Fremmøterapport som automatisk oppdateres fra medlemsnettet på bakgrunn av klubbenes registrering.

Gosrep (Governors representative)
Guvernørens representant i forarbeidet til etablering av ny klubb.

Group Study Exchange (GSE)
Yrkesutveksling - se også VTT.

Honorært Medlem
Æresmedlem. Person som opptrer og arbeider i tråd med Rotarys idealer, og derfor er utnevnt til æresmedlem i en eller flere klubber.

Manual of Procedure
Rotarys lover og regelverk - ofte omtalt som MOP'en.

Medlemsnett
Rotary Norge sitt medlemsregister, oversikt over distrikter, klubber og medlemmer. Nås av den enkelte ved å logge in  gjennom APPSCO og så velge det man er ute etter i systemene man da kommer inn i

Past District Governor (PDG)

Tidligere distriktsguvernør.

Past President (PP)
Tidligere klubb-president.

Paul Harris Fellow (PHF)
Æresbevisning utdelt av klubb eller distrikt for å hedre rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for samfunnsganglig arbeid.

Presidents-Elect Training Seminar (PETS)
Treningsseminar for innkommende klubb-presidenter.

RI
Forkortelse for Rotary International.

Rotaract
Klubb for personer mellom 18-30 år. Formålet er å utvikle ledere og tjenestevillige samfunnsborgere. (Igangsatt av en Rotary-klubb).

Rotary Youth Leadership Award - RYLA
Rotarys lederskapskurs for ungdom.

Sone
Betegnelse på samling av flere distrikter. RIs ca 530 distrikter fordelt på mer enn 30 soner. Alle norske distrikter tilhører sone 16.

TRF
Forkortelse for The Rotary Foundation = Rotaryfondet. 

VTT
Vocational Training Team
Yrkesutøvere som reiser utenlands for å lære om sitt yrke eller undervise andre.

Youth Exchange
Rotarys program for ungdomsutveksling.

YEO = Youth Exchange Officer
CYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb.
DYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i distrikt.
MDYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i Multidistrikt.

AF Annual Fund

CEEMA Continental Europe, Eastern Mediterranean and Africa.
CICO Club Internet Communication Officer
COL Council on Legislation - Lovrådet
CRFC Club Rotary Foundation Chair

DCSC District Community Service Chairman
DDF District Designated Fund - Distriktsfondet
DG District Governor
DGE District Governor Elect
DGN District Governor Nominee
DICC District Internet Communication Coordinator
DICO District Internet Communication Officer
DLP District Leadership Plan
DMDC District Membership Development Chairman
DRFC District Rotary Foundation Committee
DRFCC District Rotary Foundation Committee Chairman
DSG District Simplified Grants
DTFC District Task Force Coordinator
DVSC District Vocational Service Chairman
DWSA District Web Site Address
DYEO District Youth Exchange Officer

GETS Governors Elect Training Seminar
GRSP Georgia Rotary Student Program
GSE Group Study Exchange - se også VTT

HM Honorary Member - æresmedlem

IA International Assembly (Guvernørskolen)
IAS International Ambassadorial Scholarship
IHP International Humanitarian Projects
Interact Klubb for ungdom, 14-18 år
IPDG Immediate Past District Governor
ITHF International Travel & Hosting Fellowship

MDYEO Multi District Youth Exchange Officer
MOP Manual of Procedure

Norfo Norsk Rotary Forum

OD Official Directory RI

PDG Past District Governor
Per Capita Dues Medlemskontingent til Rotary International
PETS Presidents Elect Training Seminar
PHF Paul Harris Fellow
PP Past President

RCC Rotary Community Corps
Restricted Giving Øremerkede bidrag til RF prosjekter
RF = TRF = The Rotary Foundation
RFCMS Rotary Foundation Citation for Meritorious Service
RFDSA Rotary Foundation District Service Award
RIBD Rotary International Board of Directors
RICP Rotary International Code of Policies
RIBI Rotary International in Great Britain and Ireland
RIMC Rotary International Membership Coordinator
ROTI Rotarians On The Internet
ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange, 18-25 år
RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator
RRVF Rotary Recreational and Vocational Fellowship
Rtn Rotarian
RTC - Rotaract Klubb for «unge voksne» 18 - 30 år
RV Rotary Volunteer
RYLA Rotary Youth Leadership Award

SHARE SHARE system (SHARE DDF)

WCS World Community Service
WCSPE World Community Service Projects Exchange
WF World Fund -Verdensfondet

YEO Youth Exchange Officer
YIR Yours in Rotary (e-post til andre rotarianere)Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer