Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / OM ROTARYFONDET / ORGANISERING OG MÅLSETTING

Organisering og målsetting

Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse i staten Illinois i USA.

Grunnen til at Rotaryfondet er atskilt fra Rotary Internasjonal som en egen stiftelse, er at dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver osv blir gitt til fondet.

De skattemessige fordeler betyr mye både for størrelsen og antall bidrag til Rotaryfondet.

Organisasjonsformen krever at Rotaryfondet har et eget styre, og at det legges fram et eget regnskap. Styret i Rotaryfondet består i dag av en leder, oftest en tidligere RI President, en nestleder og 13 rotarianere fra ulike deler av rotaryverdenen og disse kalles «The Trustees.» Den ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret som sekretær.

Selv om Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse atskilt fra Rotary International, er fondet så tett integrert i RI som mulig. Fondets målsetting viser dette helt klart:

«Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary Internasjonals bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program.»

Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer