Web Analytics
FOR MEDLEMMER / PUBLIKASJONER

Publikasjoner fra Norfo

KOMMUNIKASJONSKOMITÈEN


Kommunikasjonsplan 2018 - 2021

Håndbok for Sosiale medier

Håndbok for mediehåndteringPoliobrosjyre


 
Her kan Rotaryklubbene laste ned Poliobrosjyren 2023  i Word og PDF

Roll-UP - End Polio Now - utkast SEREMONIER OG RAMMER

Teksten i dette heftet er skrevet av Øystein Køhn, Skien Rotary Klubb. Han har lang erfaring fra å besøke ulike Rotary-klubber som gjest, og som foredragsholder. Det har slått han hvor forskjellige tingenes tilstand kan være i den enkelte klubb.
Vi tror det kan være ting å plukke opp fra Øystein Køhn for de aller fleste om møteledelse, seremonier og slikt som vi vet skjer i en Rotary-klubb hvert eneste år. Vi sier takk for at vi får bruke hans manuskript. Heftet kan lastes ned ved å trykke på forsiden.
Norsk Rotary Forums Kommunikasjonskomité


  Norsk Rotary Håndbok 2019

 Norsk Rotary Håndbok for distriktene 2250, 2260, 2275, 2290, 2305 og 2310 av Rotary International
 Boken er på 80 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon både for nye og eksisterende medlemmer. 

Håndboken koster kr. 25,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice  

 

 


Strategisk Plan

Rotary Internasjonal sin strategiske plan er oversatt til norsk og kan lastes ned gratis som pdf-fil. 


Strategisk_plan.pdf
Invitasjon til Rotary

Invitasjonsbrosjyre til nye medlemmer av Rotary. Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med vel 1,2 millioner medlemmer i nesten 33.000 klubber i mer enn
200 land og geografiske områder.

Invitasjonsbrosjyren koster kr. 10,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice.ROTARY GIR UNGE MENNESKER MANGE MULIGHETER

Visste du at Rotary har mange tilbud til ungdom?
• Ungdomsutveksling for ungdom
• Sommerleirer for ungdom
• Stipendordninger
• Lederopplæring for ungdom

Ungdomsutvekslingsbrosjyren koster kr. 10,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice.

FAKTA OM ROTARY - VERSJON 2

Folder i lommeformat med korte faktaopplysninger om Rotarys historie og organisasjon. Folderen korter kr. 7,- pluss porto og kan bestilles fra Kundeservice.


Fakta om Rotary

Hefte i lommeformat med korte faktaopplysninger om Rotarys historie og organisasjon.

Faktaheftet koster kr. 5,0 pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice.
                                             FADDERVEILEDNING 

En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016
Veiledningen kan lastes ned gratis som wordfil.
Seremonier og rammer om Rotarymøter

Et hefte med tips om gode møterammer og seremonier i klubbene.

Heftet koster kr. 10,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice.


Økonomihåndbok for klubbene

Intensjonen med håndboken er at den skal være et hjelpemiddel for klubbene slik at man til enhver tid opptrer i henhold til interne vedtekter og følger de offentlige lover og regler som til enhver tid gjelder.
Revidert i februar 2016.

Last ned filen gratis!

Økonomihåndbok for distriktene

Formålet med håndboken er å trekke opp retningslinjer for forvaltning og økonomisk styring og kontroll i Rotary's distrikter. 

Økonomihåndboken er gjennomgått og revidert i oktober 2019.
Last ned filen gratis!


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer