Web Analytics
FOR MEDLEMMER / VERKTØY OG MEDIA / ROTARY SUPPORTWEB

rotary supportweb

Rotary i Norge vil med vår nye webløsning sette fokus på å utvikle egen kompetanse på webløsninger, support og brukerstøtte.
Vi vil derfor jobbe aktivt med å legge ut informasjon slik at brukere av våre webløsningner enklere kan få hjelp!

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster

Det er laget en egen webside med nyttig info om hvordan vedlikeholde klubbens nye webside og epostsystem:

http://support.rotary.no
Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer