Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN

Den lokale rotaryklubben

Den lokale rotaryklubben er ryggraden i Rotary Internationals verdensomspennende virksomhet.

Klubben er autonom innenfor de rammer Rotary Internationals lovverk setter.

Klubben organiserer seg på en måte som gir mulighet for dynamikk og personlig ansvar. Oppgavene i klubben går på omgang - roterer - og alle medlemmene bidrar i klubbens arbeid og til møtenes innhold. Medlemmene møtes hver uke, de får utvidet sitt profesjonelle nettverk, får og gir kunnskap, og bygger vennskap på tvers av alle grenser.

Klubben har ukentlige møter av én times varighet, og det kan innpasses i familieliv, yrkesliv og fritid. Noen klubber har møter midt på dagen (lunsjmøter), mens de fleste klubbene i Norge møtes om kvelden.

Møtene i klubben er avvekslende og allsidig med interessante foredrag, bedriftsbesøk eller tema som omhandler det lokale og det internasjonale samfunn.

Klubbens egne medlemmer deltar med innlegg av forskjellig slag på klubbmøtene, yrkesorienteringer, og særlig viktig er planleggingen av klubbens deltakelse i ulike prosjekter.

I tillegg deltar rotarianere i komitéarbeid og andre aktiviteter som er nødvendige for å gjøre klubben til en spennende møteplass. Ledsagere er velkomne gjester i klubben, og rotarianere kan møte i klubber over hele verden. Det gir helt spesielle muligheter for nettverksbygging.

Klubbmedlemmene betaler kontingent som brukes til drift av klubben, og til Rotarys prosjektarbeid i Norge og internasjonalt.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer