Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / OM ROTARYFONDET / SHARE

SHARE

Fra starten i 1917 og fram til i dag har det skjedd mange og store endringer i Rotaryfondet.

I 1991 lanserte styret i Rotaryfondet SHARE systemet. Hensikten var bl. a. at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar med.

Systemet virker slik:
Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet (Annual Programs Fund) et år, blir delt i to like deler (share = dele), og kan brukes til ulike program tre år etter at bidragene er gitt. Bidrag til Endowment Fund og PolioPlus fondet blir ikke regnet med når delingen foretas.

a) Halvparten av den summen alle klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet (Annual Programs Fund) i ett Rotary år, går til Verdensfondet (The World Fund (WF)). Det er styret i Rotaryfondet (The Trustee) som bestemmer bruken av pengene på Verdensfondet (WF). Midlene blir blant annet brukt til den del av "matching"  som Rotaryfondet bidrar med.

b) Den andre halvparten, av bidragene går til Distriktsfondene (Distrikt Designated Fund - DDF). Distriktet bestemmer selv bruken av disse midlene.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer