Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / OM ROTARYFONDET / TRF I DISTRIKTENE

Organisering av TRF i distriktene

Hvert distrikt skal ha en Rotary Foundation komité (District Rotary Foundation Committee (DRFC)). Komiteen skal ha en leder (DRFCC) som fungere i jobben i tre år. Det blir tilrådd at vedkommende er en tidligere Distriktsguvernør (PDG). Sittende guvernør kan ikke ha jobben. Det er Rotaryfondets distriktskomité (DRFC) med sin leder som i nært samarbeid med DG, disponerer distriktets DDF konto. Uten en slik organisering med en DRFCC som leder, vil ikke et distrikt ha tilgang til sin DDF konto.

Distriktet skal også utnevne en DGSC (District Grant Subcommite Chair), denne må sammen med DRFC og DG kvalitetssikre og signere på Grant søknader.

TRF-komiteen i distriktene skal i tillegg til DRFCC og DGSC også ha en poliokoordinator og en kontroller. Distriktene kan opprette egne under-komiteer etter behov, f.eks. Fundraising.

Mer informasjon om organisering av Rotaryfondet i distriktene finner en i:
District Rotary Foundation Committee Manual (300-EN-(605)


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer