Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / ETABLERING AV NY ROTARYKLUBB

Etablering av ny rotaryklubb

En ny rotaryklubb etableres med «fadderskap» fra en eksisterende klubb i sitt område, enten som en tilleggsklubb med samme territorium som den gamle, eller med et særskilt utskilt territorium.

Initiativet til nyetableringen tas gjerne av en klubb eller av distriktsguvernøren. Guvernøren oppnevner en representant - GOSPREP («Gover­nors Special Represen­tative») - blant medlemmene av den eksisterende klubben. Denne søker å finne frem til en kjerne av interesserte personer i området for å oppnå iallfall det minimumsantall på 25 medlemmer RI krever for å godkjenne en ny klubb. Man må også kunne legge frem en liste på minst 40 klassifikasjoner.

Når minimumsvilkårene for inntreden i Rotary International er oppfylt, holdes et organisasjonsmøte til foreløpig organisering av klubben. Fra dette tidspunkt kalles klubben «provisional» og starter regelmessig møtevirksomhet. På et litt senere tidspunkt godkjenner RI klubben og utsteder «charter» for den.


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer