Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / FADDERVEILEDNING

En veiledning for deg som er fadder for nytt rotarymedlem

I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel:

"Det koster fem til seks ganger så mye å skaffe nye kunder som å holde på gamle."

Sagt med andre ord, det er langt mer økonomisk å tette lekkasjene enn å fylle opp igjen og igjen.

Organisasjoner av alle typer har problemer med å holde medlemstallene oppe, og Rotary merker også denne trenden. Derfor gjøres det i Rotary et stort og systematisk arbeid på rekruttering av nye medlemmer. Fokus er satt på dette både internasjonalt så vel som på distrikts- og klubbplan. Vi vet hva vi skal gjøre for å få nye medlemmer, vi har beskrivelse av prosedyren for medlemsopptak og vi har materiale til rådighet for dette. Men vi har hittil ikke hatt noe støttemateriell for det viktige arbeidet med å holde nye medlemmer interesserte og orienterte. Alt for mange nye, gode medlemmer går "for lut og kaldt vann" i de første månedene etter medlemsopptaket, og vi vet at frafallsprosenten dessverre er alt for høy i denne for mange vanskelige perioden. Det tar tid å få Rotary i blodet.

Denne Fadderveiledningen skal være et bidrag til at ferske medlemmer skal komme seg lettere gjennom den første vanskelige fasen, og bli gode, velorienterte og aktive rotarianere.

Heftet bygger på det arbeid som er gjort i fadderkomitéen i Oslo Rotary Klubb.

En takk til Oslo Rotary Klubb som stiller sitt materiale til disposisjon for oss alle.

Norsk Rotary Informasjonskomité, juni 1999.

Fadderveiledningen finner du her........Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer