Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / KLASSIFIKASJONSPRINSIPPET

Klassifikasjonsprinsippet

Klassifikasjonsprinsippet bygger på ønsket om å gi klubben en slik sammensetning at den gir et bilde av det samfunn den skal leve og virke i. I prinsippet skal man ved valg av nye medlemmer først bestemme seg for hvilke yrkesgrupper - klassifikasjoner - man ønsker å få representert i klubben, og så gå ut og finne en interessert, god representant for denne klassifikasjonen. Rotarymedlemmet er således forutsatt å være en representant for sitt yrke i rotaryklubben. Klassifikasjonsprinsippet, med den yrkesmessige spredning det innebærer, gjør klubbene til meget interessante forum for gjensidig orientering og utveksling av erfaringer og meninger, og motvirker effektivt at klubbene utvikler seg til en fag- og/eller interesseorganisasjon.Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer