shopify visitor statistics
OM OSS / ROTARYKLUBBEN / LOVER OG VEDTEKTER

Lover og vedtekter

Rotary International har vedtatt en klubbgrunnlov som gjelder for alle rotaryklubber, samme hvor på kloden klubben måtte be­finne seg. Denne loven skal etterleves, og klubbene kan ikke forandre eller fravike den.

Det er videre gitt særskilte standardvedtekter for fastsettelse av klubbens interne organisasjonsmønster, møtested og tid m.m. I vedtektene er klubbene gitt visse friheter og valgmuligheter, og de kan avpasses etter klubbens størrelse m.m

Rotary er ingen hemmelig organisasjon, og det finnes ingen hemmelige, rituelle opptaksseremonier. De lover og regler som gjelder for organisasjonen er åpne og tilgjengelige for enhver som inviteres til å bli rotarymedlem eller av andre grunner ønsker å sette seg inn i Rotarys formål, lover og vedtekter.

Klubb­loven og standardvedtektene er i sin helhet gjengitt sist i denne håndbok.

Ved søknad om opptak i Rotary Inter­national må klubben vedta RI's lover og vedtekter, og forplikte seg til å overholde og etterleve disse.

Grunnprinsipper
De tre viktigste grunnprinsippene organisasjonen bygger på er:

• Rotasjonsprinsippet
• Klassifikasjonsprinsippet
• Møteplikten

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer