Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / MEDLEMSSKAP

Når det gjelder former for medlemskap og opphør av medlemskap viser vi til Rotarys lover og vedtekter.

HVORDAN BLI MEDLEM AV ROTARY

Det er mange gode grunner til å bli medlem i Rotary, og det er absolutt mulig å ta kontakt med en klubb og melde sin interesse.  Gå inn på "klubber i Norge" og finn det du området du er interessert i og/eller bor. Derfra kan du finne klubber i området og se hvem du kan kontakte for videre informasjon.  Du kan også finne mer informasjon her

Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene skal gjerne representere forskjellige yrkesområder. Personer som har vært tilknyttet et av Rotarys mange program, for eksempel som deltaker i GSE (gruppestudie- utveksling), RYE (Rotary Youth Exchange - ungdomsutveksling) eller ute som frivillig rotaryarbeider på et av de mange prosjekter, kalles Alumni og har egen klassifikasjon. Bredden i yrkeserfaring er viktig, og ettersom organisasjonen ble åpnet for kvinnelig medlemskap først i 1989 ser vi enda at en del typiske kvinneyrker er underrepresentert.


Rotary er et lokalt og internasjonalt nettverk med spennende muligheter for aktive yrkesutøvere, ledere og ressurspersoner som ønsker å utvikle sin yrkesmessige kompetanse og bruke sine ressurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rotary består av engasjerte og motiverte kvinner og menn, som har høy etisk standard som mål. Rotary er en unik verdensomspennende organisasjon som gir muligheter for menneskelig og faglig utvikling på tvers av all grenser.

MOTTO:  "Service above self- Å gagne andre"


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer