Web Analytics
OM OSS / OM ROTARYDette er Rotary

Rotary er et verdensomspennende yrkes-nettverk og serviceorganisasjon med 1,4 millioner medlemmer i over 64.000

klubber i mer enn 200 land og geografiske områder. Medlemmene består av ressurssterke menn og kvinner med bred
yrkesmessig bakgrunn, og som er gode representanter for sitt virke.
Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom idealet om å gagne andre.
samarbeid om humanitære prosjekter, omfattende stipendier og ulik yrkesutveksling. Rotarianere kan møte i klubber over hele verden.

Rotary's formål er å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

Lokalt karakteriseres Rotary best ved ukentlige møter med bl.a. foredrag, bedriftsbesøk eller prosjektarbeid.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene. Dette gjennomføres ved ungdomsutveksling,

Rotarianere er «People of Action» som gjennom store og små prosjekter arbeider for sterke og gode lokalsamfunn.


NORFO er en paraplyorganisasjon for alle Rotary-klubber og Rotary-distrikter i Norge. NORFO skal ivareta fellesoppgaver og har 
eget styre og en rekke underkomiteer som står for driften.
NORFO har ingen beslutningsmyndighet overfor klubbene og distriktene, og er nærmest en "hjelpende hånd" for 
fellesoppgaver.
Funksjonstiden for tillitsvalgte er fra 1. juli i det første året til 30. juni i det siste året i den perioden de er valgt eller oppnevnt.
 Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer