Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / ROTASJONSPRINSIPPET

Rotasjonsprinsippet

Rotasjonsprinsippet innebærer at man i stor utstrekning ikke kan sitte mer enn et år i sitt verv i Rotary. Dette sikrer at man hvert år får fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen. Men for å ivareta ønsket omkontinuitet, er det en del unntak fra hovedregelen.

«Manual of Procedure» (MOP) nevner klubbfunksjoner som sekretær og kasserer og visse komitéformenn som mulige unntak fra rotasjonsprinsippet.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer