shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS / ROTARYKLUBBEN / STYRET

Styret

Klubbens øverste myndighet er styret. Det velges for et år om gangen, og består som regel av president, visepresident, past president og 3-6 styremedlemmer, hvorav en sekretær og en kasserer. Klubben ledes av klubbpresidenten. Styrets sammensetning og oppgaver er nærmere beskrevet i Rotarys klubblov og vedtekter.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer