Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / STYRET

Styret

Klubbens øverste myndighet er styret. Det velges for et år om gangen, og består som regel av president, visepresident, past president og 3-6 styremedlemmer, hvorav en sekretær og en kasserer. Klubben ledes av klubbpresidenten. Styrets sammensetning og oppgaver er nærmere beskrevet i Rotarys klubblov og vedtekter.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer