Web Analytics
OM OSS / OM ROTARY / HISTORIEN OM ROTARY I NORGE

Rotary i Norge

Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb 1. juni 1922 (charter dato). Klubben ble konstituert på Rotary’s fødselsdag 23. februar 1922.

Den norsk-amerikanske senator Olaf M. Oleson fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa tok initiativ til etablering av Kristiania-klubben. Ved byens navneforandring skiftet naturlig nok klubben navnet til Oslo Rotarykubb. Etter charterdato er Oslo Rotary-klubb også den eldste rotaryklubb i Skandinavia.

Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 - den første i Europa. Under et besøk i Norge tok han saken opp med gamle venner og henstilte til sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kristiania.

Styret i norges første Rotaryklubb

(Bilde gjengitt med tillatelse fra Oslo RK.)

Den 13. oktober 1921 etablerte Five en organisasjonskomité med seg selv som sekretær. Overrettssakfører og translatør Trygve H. Wegge ble klubbens første president og ved utløpet av 1922 hadde klubben 17 medlemmer.

Fra Kristiania/Oslo bredte Rotary seg utover landet. Oslo-klubben ble etter hvert fadder for en rekke andre klubber - først for Stavanger og Bergen Rotary Klubber i 1924.

Juileumsskriftet ”Rotary i Oslo 1921-1972” og femtiårsberetningen for rotarydistrikt 231 inneholder detaljert informasjon om utviklingen fra starten.

Opprettelsen av det første rotarydisitriktet i Norge - forøvrig også det første i Norden - fant sted i 1927 med Nils Parmann (Oslo RK) som den første distriktsguvernør.

Norge fikk sin første Interact-klubb i 1964 (Oslo) og sin første Rotaract-klubb i 1969 (Gimle).

Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet. Nesten hver 300 innbygger er rotarianer. Norge er delt inn i seks rotarydistrikter med til sammen ca. 330 klubber og ca. 12.000 medlemmer.

H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.


Linjen går direkte fra Oslo RK, som Norges første klubb, til Oslo International Rotary klubb som ble chartret i januar 2012.
Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer