Web Analytics
OM OSS / OM ROTARY / ROTARY FELLOWSHIP

Rotary Recreational and Vocational
Fellowships - RRVF

Denne virksomheten tar sikte på å organisere Fellowships for rotarianere som vil treffe andre rotarianere med interesse for fritidsaktiviter (Recreational Fellowships) eller yrkesinteresser (Vocational Fellowships). Det finnes en rekke slike Fellowships - noen nyetablerte og andre som har eksistert i en årrekke.

Informasjon om Rotary Fellowships finnes på Internet:
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/empower-leaders/form-rotary-fellowship


Det er ulik kontingent for de forskjellige fellowships.  Noen distrikter har egen fellowship koordinator. Distriktsguvernøren har oversikt over kontaktpersoner for de ulike fellowships. Medlemskap i en yrkes- eller fritidssammenslutning gir en ekstra dimensjon til medlemskapet i Rotary.

For å etablere et Fellowship som RI vil godkjenne, krever RI at er et visst antall medlemmer i fra minst tre land som har felles interesser innen et spesifisert område. Denne gruppen må ha støtte av tre distriktsguvernører i tre ulike land. Videre må det være et styre på minst tre personer. Det må publiseres årlig en medlemsfortegnelse, og minst en en gang i året et medlemsblad - nyhetsbrev. Det er også en del andre forutsetninger som må oppfylles for å få godkjent etableringen av et Fellowship. For mer informasjon - kontakt distriktsguvernøren.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer