Web Analytics
OM OSS / OM ROTARY / ROTARY NORDEN

TIDSSKRIFTET ROTARY NORDEN

Tidsskriftet Rotary Norden har siden 1936 vært et bindeledd mellom Nordens rotarianere, fra 1981 som sertifisert medlemsorgan av Rotary International. Bladet er en del av medlemskapet, og kommer hjem i postkassen 8 ganger i året til alle Nordens rotarianere, henimot 70 000 i alt.

Rotary Norden har én redaktør i hvert av de nordiske land, og utkommer på fire språk: svensk, dansk, norsk og finsk. De islandske sidene skrives på dansk.

Rotary Norden er medlem av Rotary World Magazine Press, og er nest størst blant de ca 30 rotarymagasinene som utgis globalt.

Bladet bringer nyheter livet i Rotary på klubb-, distrikts- og nasjonalt nivå, og formidler informasjon og stoff fra Rotary International. Hvert av de fem land har også sin egen administrator, som steller med økonomien (Island administreres fra Norge).

Redaktørene ansettes av bladets representantskap, etter innstilling fra de nasjonale rotaryråd. Oppgaven som hovedredaktør går tradisjonelt på omgang mellom de nordiske land, Island unntatt. Bladet har også et styre, som utpekes av årsmøtet etter en innarbeidet fordelingsnøkkel som bygger på rotasjonsprinsippet. 

Se informasjon om Rotary Norden sin app og digitale utgave.

Norgesredaktør siden 2009 er Ottar Julsrud, epost: julsrud(a)online.no, mobil +47 90 52 39 39.
Norsk administrator er Johan Østby, epost: j-oestby(a)online.no, mobil +47 905 02 303
Norsk medlem i bladets representantskap er Svein Eystein Lindberg.


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer