Web Analytics
OM OSS / OM ROTARY / ROTARYDISTRIKTENE I NORGE

RotarydistrikteNE I NORGE

Rotarydistriktet er et definert geografisk område hvor klubbene er assosierte medlemmer.

Aktivitetene og organiseringen av et Rotary distrikt skal kun ha til hensikt å hjelpe den individuelle Rotary Klubb til å kunne leve opp til Rotarys formål.

Rotary International består i dag av mer enn 1,2 mill medlemmer i nesten 33 000 klubber i mer enn 200 land og geografiske områder. For at Rotary Internationals president og RI styret skal kunne holde kontakt med det store antall klubber verden over, er RI av organisasjonsmessige grunner delt inn i distrikter. RI ønsker at ingen distrikter skal ha mindre enn 50 klubber og 1.800 rotarianere og arbeider sterkt for at antall klubber pr. distrikt økes opp mot 100, riktignok med en annen distriktsorganisasjon. Det er ca. 530 distrikter på verdensbasis med gjennomsnittlig 60 klubber i hvert distrikt.

Det er RI´s styre som bestemmer et distrikts størrelse og som godkjenner opprettelsen av nye distrikter og endringer av distriktsgrenser.

Norge er delt opp i seks rotarydistrikter som hver ledes av en Distriktsguvernør. Han representerer Rotary International og er distriktets øverste embedsmann. Blant Distriktsguvernøren's viktigste oppgaver er organiseringen arbeidet i distriktet samt å avholde årskonferanse for distriktets rotarianere.

Oversikt over våre distrikter i Norge:

Distrikt 2250 omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Distrikt 2260 omfatter Østfold, Akershus med unntak av Asker og Bærum, og Ørje/Töcksfors, Sverige.

Distrikt 2275 omfatter Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Distrikt 2290 omfatter Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Distrikt 2305 omfatter Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal og Eda i Sverige.

Distrikt 2310 omfatter Oslo, Asker og Bærum og Buskerud.

Under fanen Klubber i Norge finner du alle rotaryklubber i Norge plassert i sine distrikter.Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer